ศาลา

          ศาลาไทยและศาลาสไตล์โมเดิร์น เน้นแบบเอกลักษณ์สไตล์โมเดิร์น บ่งบอกถึงความเป็นธรรมเป็นธรรมชาติ

สินค้า

  • รหัสสินค้า PO-4 ศาลาไทย 4 ตรม.

  • รหัสสินค้า PO-8 ศาลาไทย 8 ตรม.

  • รหัสสินค้า PO-12 ศาลาไทย 11.52 ตรม.

  • รหัสสินค้า PM-4 ศาลาโมเดิร์น 4 ตรม.

  • รหัสสินค้า PM-8 ศาลาโมเดิร์น

  • รหัสสินค้า RO-12 เรือนธรรม 12.48 ตรม.

แบบแปลน

ศาลา เรือนธรรม

ศาลา.jpg