สาระน่ารู้

ต้นสนรัสเซีย คือ 

          (PINE- Pinus Sylvestris) เป็นไม้สนโตช้า ที่วงปีถี่ มีลายสวยงาม มีความแข็งแรง ทนทาน ที่นำมาสร้างที่อย่อาศัย อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่โบราณ ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ที่นำไม้สนมาสร้าง พระราชวัง และวัด ซึ่งมีอายุหลายพันปีแล้ว

          ไม้สน ที่ใช้สำหรับสร้างบ้านพัก จะต้องใช้ไม้ที่มีอายุมากๆ ประมาณ 80 ปีขึ้น การใช้ไม้สน ของต่างประเทศ จะมีการปลูกทดแทนตลอดเวลา จึงมีการหมุนเวียนใช้ตลอดเวลา