Product

031.jpg
บ้านไม้สนแดง

Oriental Style

เสน่ห์ความงาม แห่งการผสมผสาน ระหว่างตะวันออกและตะวันตก ให้ความรู้สึกอบอุ่น  เหมือนอยู่ท่ามความเป็นธรรมชาติ

051.jpg
ร้านไม้สนแดง

Beelife Shop

ร้านค้า ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูปแบบที่ทันสมัย ลงตัว ครบครัน เหมาะสำหรับธุรกิจ ร้านค้าเป็นอย่างดี

011.jpg
บ้านไม้สนแดง

English Style

เน้นความหรูหรา ดูดีมีสไตล์ แต่แฝงไว้ด้วยความอบอุ่น ตามสไตล์บ้านแบบอังกฤษ

041.jpg
ศาลาไม้สนแดง

Beelife Sala

ศาลาไทยและศาลาสไตล์โมเดิร์น เน้นแบบเอกลักษณ์สไตล์โมเดิร์น บ่งบอกถึงความเป็นธรรมเป็นธรรมชาติ

021.jpg
บ้านไม้สนแดง

Gable Style

โดดเด่นด้วยหลังคาทรงจั่ว ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แบบร่วมสมัย เน้นประโยชน์ใช้สอย ที่ลงตัว

071.jpg
ห้องน้ำไม้สนแดง

Beelife Toilet

ห้องน้ำไม้สนแดง Gable Style เสน่ห์ความงามแห่งตะวันออก เพิ่มความแข็งแรง ด้วยไม้สนแดง